Tue. Dec 5th, 2023
Klik Gambar untuk memulai permainannya.

Petunjuk :
1. Tekan pada layar untuk menggerakkan Mouse
2. Hindari kucing , bila terkena maka akan mengurangi nyawa tikus
3. Terdapat 2 level . Ambil makanan di ujung area untuk memenangkan permainan.

Selamat Bermain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *